Усі колекції
Налаштування - Шаблони документів
Значення змінних у шаблонах документів групи “Замовлення”
Значення змінних у шаблонах документів групи “Замовлення”

Дізнайтеся, звідки передаються дані до шаблонів документів замовлень

Amalia avatar
Автор: Amalia
Оновлено протягом останнього тижня

У RemOnline для шаблонів документів у групі “Замовлення” є 9 груп змінних: Компанія, Клієнт, Замовлення, Виріб, Таблиці, Співробітники, Фінанси, Дата та інші. Розглянемо докладніше значення змінних у них.

1. Група “Компанія”

{Company Name} — відображає назву компанії зі сторінки “Налаштування > Загальні”.

{Company Address} — адреса компанії, вказана на сторінці “Налаштування > Загальні”.

{Company Email} — електронна адреса, вказана на сторінці “Налаштування > Загальні”.

{Company Details} — інформація з поля “Реквізити” на сторінці “Налаштування > Загальні”.

{Company Note} — дані з поля “Додаткова інформація” на сторінці “Налаштування > Загальні”.

2. Група “Клієнт”

Змінні з цієї групи пов'язані з полями у профілі клієнта.

{Client Phone Type} — відображає назву типа номера телефону з профіля клієнта.

{Client Name} — ім'я клієнта.

{Payer Name} — ім'я платника замовлення.

{Client Phone} — перший номер телефону клієнта.

{Client Address} — дані з поля “Адреса” у вікні клієнта.

{Client Email} — відображає електронну адресу з вікна клієнта.

{Client ​​EDRPOU}, {Client ​​Legal Address}, {Client ​​CEO}, {Client ​​Bank Name}, {Client IFI}, {Client Bank Account}, {Client TIN} — дані з однойменних полів у профілі клієнта, якщо він позначений як Юр. особа (Компанія).

3. Група “Замовлення”

Змінні з цієї групи пов'язані з полями у формі замовлення.

{Estimated Price} — відображає дані з поля “Орієнтовна ціна”, що вказані на вкладці “Інформація про замовлення”.

{Order Manager Notes} — відображає дані з поля “Нотатки приймальника”, що вказані на вкладці “Інформація про замовлення”.

{Urgent} – відображає дані з поля “Терміново”, вказані на вкладці “Інформація про замовлення”. Якщо чекбокс позначено - у документі буде вказано “Так”, якщо не позначено - в документі буде вказано “Ні”.

{Order Malfunction} — відображає дані з поля “Несправність”, що вказані на вкладці “Інформація про замовлення”.

{Order Due Date} — відображає дані з поля “Дата готовності”, що вказані на вкладці “Інформація про замовлення” у форматі “20/06/2019 15:00”.

{Order Scheduled For} — відображає дані з поля “Час запису”, зазначені на вкладці “Інформація про замовлення” у форматі “20/06/2019 15:00”.

{Order Duration} — відображає дані з поля “Тривалість”, що вказані на вкладці “Інформація про замовлення”.

{Order Resource} — відображає дані з поля “Ресурс”, що вказані на вкладці “Інформація про замовлення”.

{Ad Campaign} — відображає дані з поля “Рекламна кампанія”, вказані на замовлення.

{Payer Name} — ім'я платника замовлення.

4. Група “Виріб”

Змінні з цієї групи пов'язані з полями у формі виробу.

{Asset Owner} — відображає ім'я власника (якщо власник клієнт) або назву вашої компанії (якщо власник — ви).

{Asset Warehouse} — відображає назву складу, на якому знаходиться виріб на момент друку документа.

{Asset Type} — відображає дані із системного поля виробу “Група”.

{Asset Brand} — відображає дані із системного поля виробу “Бренд”.

{Asset Model} — відображає дані із системного поля виробу “Модель”.

{Asset Modification} — відображає дані із системного поля виробу “Модифікація”.

{Asset Serial Number} — відображає дані із системного поля виробу “Серійний номер/IMEI/VIN”.

{Asset Color} — відображає дані з системного поля виробу “Колір”.

{Asset State} — відображає дані з системного поля виробу “Стан”.

{Asset Year} — відображає дані з системного поля виробу “Рік”.

{Asset Cost} — відображає дані з системного поля виробу “Вартість”.

5. Група “Таблиці”

Змінні цієї групи умовно поділяються на 2 групи: одні створюють таблиці, а інші підставляють дані у ці таблиці.

{Work Order Table} — змінна формує таблицю, в якій зазначені виконані роботи із замовлення з готовим набором змінних та певним їх розташуванням (редагується за потреби).

{Goods Order Table} — змінна формує таблицю, в якій зазначені встановлені запчастини із замовлення з готовим набором змінних та певним їх розташуванням (редагується за потреби).

{Goods Work Order Table} — змінна формує таблицю, в якій зазначені виконані роботи та встановлені запчастини із замовлення з готовим набором змінних та певним їх розташуванням (редагується за потреби).

{Row Number} — порядковий номер рядка.

{Product Code} — дані з поля “Код” в товарі.

{Product SKU} — дані з поля “Артикул” у вікні товару.

{Product Name} — назва товару або послуги.

{Product Description} — дані з поля “Опис” у вікні товару.

{Product Client Warranty} — термін гарантії для клієнта на окремий товар або послугу.

{Product Qty} — цифрове позначення кількості товарів або послуг.

{Product Serial Number} — змінна, що відображає серійний номер товару, якщо для нього увімкнено серійний облік.

{Product Bin Location} — змінна, яка відображає комірку, з якої було списано товар, якщо у вас використовується адресне зберігання. Зверніть увагу, що якщо той самий товар додано з різних комірок, то номери комірок будуть відображатись через кому.

{Product Warehouse} — змінна, яка відображає назву склада, з якого було списано товар. Зверніть увагу, що якщо той самий товар додано з різних складів, то назви складів будуть відображатись через кому.

{Product Price Without Taxes} — ціна без урахування податку, який встановлений на сторінці “Налаштування > Податки”.

{Product Price} — ціна однієї одиниці товару або послуги, доданої у замовлення з урахуванням знижок (якщо такі використовуються).

{Product Price Without Discount} — ціна однієї одиниці товару або послуги, доданої у замовлення.

{Product Amount Without Discount} — вартість використаних у замовленні запчастин, товарів або послуг в рамках одного рядка.

{Product Discount Sum} — розмір знижки на окремо взятий товар або послугу.

{Product Discount Pct} — розмір знижки у відсотках в рамках одного рядка.

{Product Amount Without Taxes} — вартість використаних у замовленні запчастин, товарів або послуг в рамках одного рядка без урахування податку, який встановлений на сторінці “Налаштування > Податки”.

{Product Tax Amount} — сума податку для використаних запчастин, товарів та послуг в рамках одного рядка.

{Product Amount} — вартість використаних у замовленні запчастин, товарів або послуг в рамках одного рядка з урахуванням знижок (якщо такі використовуються).

{Total Qty} — кількість позицій (рядків) у замовленні.

{Total Amount Without Discount} — загальна вартість товарів, робіт і запчастин у замовленні, без урахування знижок (якщо такі використовуються).

{Total Discount Sum} — розмір знижки від загальної суми доданих у замовлення запчастин, товарів або послуг.

{Total Discount Pct} — відсоток знижки від загальної суми доданих у замовлення запчастин, товарів або послуг.

{Total Amount Without Taxes} — загальна сума без урахування податку, який встановлений на сторінці “Налаштування > Податки”.

{Tax Value} — загальна сума податку для використаних запчастин, товарів та послуг.

{Tax Value Spelled Out} — загальна сума податку прописом для використаних запчастин, товарів та послуг.

{Total Amount} загальна підсумкова сума з урахуванням знижок (якщо такі використовуються).

{Total Amount Spelled Out} — загальна підсумкова сума прописом з урахуванням знижок (якщо такі використовуються).

{Tax Rate} — показує розмір ставки податку, який встановлено на сторінці “Налаштування > Податки”.

{Tax Name} — показує назву податку, який застосовується в замовленні і встановлений на сторінці “Налаштування > Податки”.

{Product Comment} — відображає текст коментаря, доданий до послуги або товару в таблиці.

{Subtotal} — загальна сума, без урахування знижок та накладених податків.

Важливо: всі змінні групи “Таблиці” можна використовувати лише у таблицях. Поза таблицею змінні не відображатимуть дані.

6. Група “Співробітники”

Змінні з цієї групи пов'язані з полями у профілі співробітника.

{Order Created By} — відображає ім'я та прізвище співробітника, який створив замовлення. Дані підставляються з однойменних полів у профілі співробітника на сторінці “Налаштування > Співробітники”.

{Order Specialist Name} — відображає ім'я та прізвище співробітника, який вказаний у полі “Відповідальний виконавець” на вкладці “Інформація про замовлення”. Дані підставляються з однойменних полів у профілі співробітника на сторінці “Налаштування > Співробітники”.

{Order Specialist Phone} — відображає номер телефону співробітника, який вказано у полі “Відповідальний виконавець” на вкладці “Інформація про замовлення”. Дані підставляються з однойменних полів у профілі співробітника на сторінці “Налаштування > Співробітники”.

{Order Manager Name} — відображає ім'я та прізвище співробітника, який вказаний у полі “Менеджер” на вкладці “Інформація про замовлення”. Дані підставляються з однойменних полів у профілі співробітника на сторінці “Налаштування > Співробітники”.

{Order Manager Phone} — відображає номер телефону співробітника, який вказано у полі “Менеджер” на вкладці “Інформація про замовлення”. Дані підставляються з однойменних полів у профілі співробітника на сторінці “Налаштування > Співробітники”.

{Order Closed By} — відображає ім'я та прізвище співробітника, який закрив замовлення. Дані підставляються з однойменних полів у профілі співробітника на сторінці “Налаштування > Співробітники”.

{Order Manager Notes} — відображає дані з поля “Нотатки менеджера / приймальника”, що вказані на вкладці “Інформація про замовлення”.

{Order Specialist Notes} — відображає дані з поля “Нотатки виконавця”, вказані на вкладці “Роботи та матеріали”.

{Current User} — відображає ім’я співробітника, який друкує документ.

7. Група “Фінанси”

{Estimated Price} — відображає суму, вказану в полі “Орієнтовна ціна” на вкладці “Інформація про замовлення”.

{Estimated Price Spelled Out} — відображає суму прописом, зазначену в полі “Орієнтовна ціна” на вкладці “Інформація про замовлення”.

{Paid} — відображає суму, яку вже сплатив клієнт на момент надсилання повідомлення.

{Paid Spelled Out} — відображає суму прописом, яку вже сплатив клієнт на момент відправлення повідомлення.

{Balance Due} — відображає суму, яку повинен сплатити клієнт на момент відправлення повідомлення, з урахуванням передоплати та інших внесених платежів у замовленні (якщо такі є).

{Due to Pay Spelled Out} — відображає прописом суму, яку повинен сплатити клієнт на момент відправки повідомлення, з урахуванням передоплати та інших внесених платежів у замовленні (якщо такі є).

{Order sum} — відображає підсумкову суму замовлення.

{Total Amount Spelled Out} — відображає підсумкову суму замовлення прописом.

{Tax Rate} — показує розмір ставки податку, який встановлено на сторінці “Налаштування > Податки”.

{Tax Name} — показує назву податку, який застосовується в замовленні і встановлений на сторінці “Налаштування > Податки”.

{Currency} — відображення валюти, яка встановлена в загальних налаштуваннях.

{Subtotal} — загальна сума, без урахування знижок та накладених податків.

8. Група “Дата”

{Order Created Date} — дата створення замовлення у форматі “18/06/2019”.

{Order Created Date 2} — дата створення замовлення у форматі “18 червня 2019”.

{Order Done Date} — дата переходу замовлення у статус з групи “Готові” у форматі “20/06/2019”. Змінна відображає останню дату переведення у статус з групи Готові.

{Order Done Date 2} — дата переходу замовлення у статус з групи “Готові” у форматі “20 червня 2019”. Змінна відображає останню дату переведення у статус з групи Готові.

{Order Due Date} — дата, встановлена у полі “Дата готовності” у форматі “20/06/2019”.

{Order Due Date 2} — дата, встановлена у полі “Дата готовності” у форматі “20 червня 2019”.

{Order Closed Date} — дата переходу замовлення у статус з групи “Закриті успішно” та “Закриті не успішно” у форматі “21/06/2019”. Змінна відображає останню дату переведення у статус з групи “Закриті успішно” та “Закриті не успішно”.

{Order Closed Date 2} — дата переходу замовлення у статус з групи “Закриті успішно” та “Закриті не успішно” у форматі “21 червня 2019”. Змінна відображає останню дату переведення у статус з групи “Закриті успішно” та “Закриті не успішно”.

{Today Date} — поточна дата у форматі “21/06/2019”.

{Today Date 2} — поточна дата у форматі “21 червня 2019”.

{Today Datetime} — дата та час надсилання повідомлення у форматі “21/06/2019 10:13”.

{Today Datetime 2} — дата та час відправлення повідомлення у форматі “21 червня 2019 10:13”.

{Order Scheduled for} — відображає дані з поля “Час запису”, зазначені на вкладці “Інформація про замовлення” у форматі “20/06/2019 15:00”.

{Order Warranty Expiration Date} ー змінна, яка відображає загальне значення гарантії для всіх запчастин та послуг із конкретного замовлення у форматі “21/08/2019”. Налаштувати дату відліку гарантії можна на сторінці “Налаштування > Загальні > Замовлення”.

Важливо: якщо замовлення знаходиться у статусі групи “Нові”, “На виконанні” або “Відкладені”, то відображення цієї змінної буде “Без гарантії”. Необхідно перевести замовлення до статусу з групи “Готові”, “Закриті успішно” або “Закриті не успішно” (залежно від встановленого значення на сторінці “Налаштування > Загальні > Замовлення”).

{Order Warranty Expiration Date 2} — змінна, яка відображає загальне значення гарантії для всіх запчастин та послуг з конкретного замовлення у форматі “21 серпня 2019”. Налаштувати дату відліку гарантії можна на сторінці “Налаштування > Загальні > Замовлення”.

Важливо: якщо замовлення знаходиться у статусі групи “Нові”, “На виконанні” або “Відкладені”, то відображення цієї змінної буде “Без гарантії”. Необхідно перевести замовлення до статусу з групи “Готові”, “Закриті успішно” або “Закриті не успішно” (залежно від встановленого значення на сторінці “Налаштування > Загальні > Замовлення”).

{Order Due Date Time} — дата і час, встановлені у полі “Дата готовності” у форматі “20/06/2019 16:00”.

9. Група “Інші”

{Order Number} ー номер замовлення.

{Order Type} ー тип замовлення, вказаний у полі “Тип замовлення” на вкладці “Інформація про замовлення”.

{Barcode} — штрихкод замовлення, який формується при створенні замовлення. При скануванні штрихкоду у полі пошуку відкривається потрібне замовлення.

{QR Code} — змінна, яка генерує унікальний QR-код замовлення. Відскануйте QR-код за допомогою Мобільного додатку RemOnline, щоб додати фото, документ або коментар у замовлення прямо з телефону.

{QR Code Client} — змінна, яка працює аналогічно до змінної

{Order Client URL SMS} (тобто формує посилання з короткою інформацією про замовлення для клієнта).

{Order Specialist URL} ー змінна, яка формує посилання з короткою інформацією про замовлення.

Наприклад:

{Order Specialist URL SMS} — змінна, яка формує посилання з короткою інформацією про замовлення, для використання в SMS повідомленнях.

{Order Client URL} ー змінна, яка формує посилання, з короткою інформацією про замовлення. Цю змінну можна використовувати у шаблонах для надсилання Email повідомлень.

Наприклад:

{Order Client URL SMS} — змінна, яка формує посилання з короткою інформацією про замовлення, для використання в SMS повідомленнях.

{Order URL} — змінна, яка формує пряме посилання на замовлення та відкриває його у мобільному додатку RemOnline для співробітників.

{Client Feedback URL} — змінна, яка формує посилання для відгуків ваших клієнтів.

{Order Conclusion} — змінна, яка відображає дані з поля “Вердикт / рекомендації клієнту” на вкладці “Роботи та матеріали”.

{Location} — назва локації, в якій знаходиться замовлення.

{Order Status} — назва статусу, в якому знаходиться замовлення, в момент друку документа.

При додаванні полів користувача у форму Замовлення, Клієнта, Виробу або Товару, формуються відповідні змінні. Їх просто відрізнити від системних. У назві змінної для поля користувача з'являється цифровий код, наприклад {Client День Народження 679232}.

Докладніше про роботу з Редактором форм можна дізнатися за посиланням.

Ви отримали відповідь на своє запитання?