Довідники користувача у РемОнлайн можуть використовуватися у формі замовлення, звернення, клієнта, товару або виробу для швидкого та точного заповнення інформації.

Прив'язка довідника користувача

Крок 1. Перейдіть на сторінку “Налаштування > Редактор форм”.

Крок 2. Створіть нове поле або відкрийте вікно редагування існуючого поля з типом “Текстове поле”, “Текстова область” або “Список значень” у потрібній формі.

Крок 3. Виберіть довідник зі списку та натисніть “Зберегти”.

Зверніть увагу, що для поля типу “Список значень” можна вказати або довідник користувача, або вказати необхідні значення через кому в полі “Значення”.

Якщо ви обираєте значення, тоді співробітник зможе обрати лише одне із вказаних значень. Якщо ви обираєте довідник — співробітник зможе додати декілька значень зі списку.

Після цього під час заповнення замовлення, звернення, клієнта, товару або виробу ви можете вказати свою інформацію або вибрати значення зі списку.

Відв'язування довідника користувача

Крок 1. Перейдіть на сторінку “Налаштування > Редактор форм”.

Крок 2. Відкрийте вікно редагування поля у потрібній формі.

Крок 3. У полі “Довідник” встановіть значення “Не задано” та натисніть “Зберегти”.

Важливо: якщо довідник користувача був прив'язаний до поля з типом “Список значень” дані з цього поля у замовленнях, зверненнях, клієнтах, товарах та виробах видаляються. Для полів з типом “Текстове поле” та “Текстова область” інформація залишиться.

Ви отримали відповідь на своє запитання?