Wszystkie kolekcje
Ustawienia - Słowniki
Wielopoziomowy katalog wyrobów
Wielopoziomowy katalog wyrobów

Dowiedz się, jak wypełnić i pracować z katalogiem wyrobów

Amalia avatar
Napisane przez Amalia
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Należy pamiętać, że Wyrób może nosić inną nazwę (Pojazd, Urządzenie, Maszyna, Narzędzie, Sprzęt, Obuwie, Zwierzę) w zależności od dziedziny działalności wybranej podczas rejestracji.

Katalog wyrobów jest używany tylko dla komponentu systemowego pola "Wyrób" w formularzu wyrobu.

Ma wielopoziomową strukturę, która znacznie ułatwi i przyspieszy akceptację zleceń, wyrobów, zgłoszeń i tak dalej. Sama struktura wygląda następująco:

Grupa > Producent > Model > Modyfikacja

Na przykład, po wybraniu grupy "Smartfony", następny poziom "Producent" wyświetli tylko te elementy, które odpowiadają smartfonom (tj. najwyższy poziom). Następnie wybieramy producenta "Apple" i widzimy, że tylko modele smartfonów Apple są wyświetlane na następnym poziomie "Model".

Poziom "Modyfikacja" jest opcjonalny. Jeśli wyrób ma różne modyfikacje dla tego samego modelu, możesz wypełnić ten poziom.

Na przykład w przypadku smartfonów lub tabletów jest to ilość pamięci lub dostępność gniazda karty SIM. A samochody mają swoje własne modyfikacje, co ułatwia znalezienie odpowiedniej części zamiennej.

Wypełnianie katalogu wyrobów

Ręczne wypełnianie katalogu wyrobów

Rozpocznij od najwyższego poziomu, "Grupa". Pozycje w tym katalogu są automatycznie wyświetlane w polu systemowym o tej samej nazwie w formularzu wyrobu.

1. Kliknij przycisk "+ Grupa".

2. Wprowadź nazwę i w razie potrzeby wybierz obraz.

Ikony są wygodne do identyfikacji wizualnej i szybkiego wyboru wymaganej grupy wyrobów.

3. Wybierz lokalizacje, w których ta grupa będzie wyświetlana, i zapisz zmiany.

Na przykład, jeśli naprawiasz telewizory tylko w jednej lokalizacji, wybierz tę lokalizację. W ten sposób grupa telewizorów nie będzie wyświetlana w lokalizacjach, w których nie naprawia się tego typu sprzętu.

Po wypełnieniu katalogu grup można przejść do następnego poziomu, "Producent". Pozycje w tym katalogu są automatycznie wyświetlane w polu systemowym o tej samej nazwie w formularzu wyrobu.

1. Kliknij przycisk "+ Producent".

2. Wpisz nazwę i w razie potrzeby prześlij obraz.

3. Wybierz element nadrzędny, tj. grupę wyrobów, w której ta marka będzie wyświetlana.

4. Wybierz lokalizacje, w których ta grupa będzie wyświetlana i zapisz zmiany.

Pamiętaj, że jeśli chcesz używać tego samego producenta dla kilku grup jednocześnie, musisz dodać tę markę w każdej grupie.

Na przykład producent Lenovo może być używana dla laptopów, tabletów i smartfonów. Dlatego należy dodać tę markę do każdej grupy.

Katalog modeli i modyfikacji jest wypełniany w ten sam sposób.

Jeśli pracownik chce dodać nową pozycję do katalogu, może to zrobić bezpośrednio podczas wypełniania zlecenia. W tym celu należy wpisać nazwę nowej pozycji i kliknąć przycisk "+ Dodać". W ten sposób nie musisz dawać swoim pracownikom dostępu do edycji całego katalogu.

Importowanie katalogu wyrobów

Aby szybko wypełnić katalog wyrobów, kliknij przycisk "Importuj".

Pobierz przykładowy plik Excel i wypełnij go.

Zwróć uwagę na strukturę hierarchiczną. Innymi słowy, aby poprawnie wypełnić kolumnę "Producent", należy wypełnić najwyższy poziom — kolumnę "Grupa". Aby poprawnie wypełnić modele, należy wypełnić zarówno poziom Grupy, jak i Producenta. Aby poprawnie wypełnić Modyfikację, należy wypełnić wszystkie trzy wyższe poziomy.

Po wypełnieniu pliku zapisz go i prześlij. Aby to zrobić, kliknij przycisk "Importuj" i wybierz opcję "Dołączyć plik".

Edytowanie katalogu wyrobów

Aby edytować element katalogu, kliknij dwukrotnie nazwę elementu, wprowadź zmiany i kliknij przycisk "Zapisać".

Ważne: podczas edycji nazwy elementu nie zostanie ona zmieniona w starych wyrobach i zleceniach.

Aby usunąć element katalogu, kliknij dwukrotnie nazwę elementu i kliknij przycisk usuwania.

Ważne: po usunięciu elementu nie zostanie on usunięty w starych wyrobach i zleceniach, ale nie będzie już wyświetlany w nowych.

Łączenie elementów katalogu wyrobów

Scalanie może pomóc w szybszym zorganizowaniu katalogu wyrobów lub skorygowaniu błędów w przyszłości.

Na przykład zauważasz, że w katalogu "Group" znajduje się kilka identycznych elementów "Laptop". Niektóre z nich mają jednak błąd w nazwie (brakuje litery, jest ona niewłaściwa lub występuje w złej kolejności), co powoduje utworzenie kilku identycznych grup.

Aby dokonać łączenia, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij dwukrotnie element z błędem.

  2. Wpisz poprawną nazwę elementu i kliknij "Zapisać".

  3. W wyświetlonym oknie podręcznym kliknij przycisk "Połączyć".

Wszystkie zagnieżdżone elementy również zostaną scalone.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?